Tagasi ETBL-i avalehele

Kambja vald

Kambja valla üldandmed
Elanike arv (2010) 2441
Pindala 189,22 km2
Vallavanem Ivar Tedrema
Maakond Tartumaa

Kambja vald, 2. järgu haldusüksus, ennistati 16. V 1991; asub Tartu maakonna lõunaosas. Keskus Kambja alevikus.

Kambja valla naaberomavalitsused on Tartumaal Ülenurme, Haaslava ja Nõo vald, Põlvamaal Vastse-Kuuste, Kõlleste ja ja Valgjärve vald ning Valgamaal Palupera vald.

Asustus ja rahvastik

Kambja vallas on 1 alevik (Kambja) ja 30 küla.

Külad

Aakaru, Ivaste, Kaatsi, Kammeri, Kavandu, Kodijärve, Kullaga, Kõrkküla, Lalli, Madise, Mäeküla, Oomiste, Paali, Palumäe, Pangodi, Pulli, Pühi, Raanitsa, Rebase, Reolasoo, Riiviku, Sipe, Sirvaku, Sulu, Suure-Kambja, Talvikese, Tatra, Vana-Kuuste, Virulase, Visnapuu

Vaata ka Kambja valla elanike arv asulati.

Loodus

Tee laskub Kambja Tatra ürgorgu

Paikneb Otepää kõrgustiku põhjaosas ja ulatub ka Ugandi lavamaale. Valla edelaosas on valdav künklik pinnamood, seal asub kõrgeim koht – Lakesoo mägi (184 m), põhjaosas on silmapaistvaimad pinnavormid Tatra ürgorg ja Kambja Köstrimäed. Valda läbivad Porijõgi ja Peeda jõgi. Tuntuimad järved on Pangodi järv ja Kodijärv (valla lääneosas, kuuluvad Pangodi maastikukaitseala koosseisu). Looduskaitse all on Kammeri park (4,9 ha; Kammeri mõisahoone ümber), Suure-Kambja metsapark ehk Kambja kooli park (8,4 ha; sealsed lehised on üle 200 aasta vanused, sh Eesti jämedaim euroopa lehis, ümbermõõt 4,4 m) ja Vana-Kuuste park (3,1 ha; Kuuste kooli juures) ning neljaharuline Kambja mänd (ümbermõõt 3,5 m) ja Ristimänd (ümbermõõt 3,1 m ja kõrgus 39 m, tüvesse on kuni 4 m kõrguseni lõigatud riste; Kaatsi külas). Kambja vallas on Peeda jõe–Idaoja hoiuala.

Ettevõtlus ja transport

Pangodi järvest on ka vähki püütud. Vähimõrdadega püügileminek (1935)

Tegeldakse puidutöötlemise (OÜ Trives), saematerjali (OÜ Oomiste) ning valge ja punase leivalinnase tootmisega (Eesti Leivalinnase OÜ), samuti segapõllumajandusega. Vana-Kuuste lähedal on Neste Oil kontserni kuuluva AS Reola Gaasi vedelgaasiterminal.

Metsamaa hõlmab vallast 38,9% (2009). Riigimetsamaad haldavad Tartumaa metskonna Tartu ja Elva metsandik.

Valda läbivad kirdeosas Tallinn–Tartu–Petseri raudtee ning Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maanteeTatra–Otepää–Sangaste ja Põlva–Reola maantee.

 

Haridus, kultuur ja tervishoid

Kambja vallas on Kambja ja Kuuste põhikool, Unipiha Algkool (asub Sulu külas) ja Kammeri Kool (erivajadustega lastele). Kambjas ja Vana-Kuustes on raamatukogu. Kambjas on AS Aarike Hooldekeskus, Kavandu külas asub Kodijärve Hooldekodu vaimupuudega patsientidele.

Kambjas asub Kambja Martini kirik.

Kambja kirik (2000)

Suure-Kambja mõis (1996)

Ajalugu

Valla staatus aastani 1950, ennistati 16. V 1991.

Kambja valla tuntud inimesi

Kambja vallast on pärit esimesi eesti rahvusest õpetajaid Ignati Jaak.