Tagasi ETBL-i avalehele

kaljuronimine

Kaljuronija laskumisköiel

kaljuronimine (ingl rock climbing), sportlik harrastus, kus nööri või trossiga julgestatud võistleja üritab ronida mööda kaljuseina üles võimalikult kiiresti. Kaljuronimises peetakse ka rahvusvahelisi võistlusi. Eestis saab kaljuronimist harrastada pankrannikul, seal on peetud ka Baltimaade võistlusi. Karulas (Viljandi lähedal) asub Eesti alpinistide ronimisveski, ka seal korraldatakse võistlusi. Kaljuronimisoskus on vajalik tehnilise alpinismiga tegelejatele.

Kaljuronimine jaguneb vabaronimiseks (ronija liigub edasi ainult loodusliku kalju nukke mööda ega kasuta kunstlikke toetuspunkte) ja abironimiseks (edasiliikumisel kasutatakse ka kunstlikke toetuspunkte). Vabaronimisel (free climbing) on mitu alaliiki: bouldering on ronimine harilikult kuni 6 m kõrgustel objektidel (nt rändrahnudel), tehiliselt on rada väga raske. Sportronimine on kaljusse paigutatud statsionaarsete toetuspunktide abil ronimine, kus ronija on köiega ülalt või alt julgestatud. Harilikul vabaronimisel paigaldab ronija julgestuspunktid (klemmid, kaljunaelad jms) ise ja juhib julgestusköit läbi nende. Tehisseinaronimine on tehismaterjalist nukkide abil kujundatud rajal ronimine, selle raja raskusastet saab nukke ümber paigutades muuta. Siseoludes ronitakse eelkõige treenimise eesmärgil. Mõned ronijad ei kasuta julgestusköit, seda nimetatakse vabaks sooloronimiseks ehk julgestuseta ronimiseks. Vaba sooloronimine on eluohtlik, sest kõrgel lahtikukkumine lõpeb tihti surmaga.

Talvistes oludes saab harrastada jääronimist. Jääseinal ronib julgestatud võistleja võimalikult kiiresti üles jääkirkade või -konksude ja saabastele kinnitatud nn kasside abil. Eestis saab ronida Rannamõisa panga jääseinal, külmunud jugadel, karjääride seintel jne. Korraldatakse võistlusi, tuntuim on Rannamõisas igal aastal toimuv öine päästetööde (võistkondadele), paarisronimise ja sooloronimise võistlus (individuaaljääronijatele). Kõrgalpinism on jääronimisega otseselt seotud, jäistes oludes peab ka alpinistil kaasas olema jääronimisvarustus.

Eestis on mitmes linnas kaljuronimisklubisid, kus harrastajatele korraldatakse õpet, kursusi, võistlusi ja matku huvitavatele ronimisobjektidele.

EE 1, 1985; muudetud 2011