Tagasi ETBL-i avalehele

jõesetted

jõesetted, alluuvium, alaliselt voolava vee toimel jõeorgudes kuhjunud mandrilised setted. Jõesetete lõimis oleneb voolu tugevusest ja on jõeti väga erinev; on veeristikku, kruusa, liiva, aleuriiti ja savi (allavoolu muutub lõimis harilikult peeneteralisemaks). Jõesetteid jaotatakse tekkimiskoha järgi sängi-, kalda-, lammi- ja soodiseteteks. Suurte vanade jõgede orgudes, eriti nende alamjooksualadel, on setteid kohati väga paksult.

Eesti jõed ja jõeorud on noored ja väikesed, neis on setteid suhteliselt vähe (2–3 m paksuselt). Ainult mõne Lõuna-Eesti jõe alamjooksul ületab settekihi paksus 10 m (näiteks Väikese Emajõe suudmes). 

Varemalt nimetati alluuviumiks Kvaternaari.

EE 4, 1989; VE, 2006; muudetud 2012