Tagasi ETBL-i avalehele

Hugo Treffneri Gümnaasium

Hugo Treffneri bareljeef

Hugo Treffneri Gümnaasium, Hugo Treffneri 1883 Tartus asutatud poeglasteerakoolist arenenud gümnaasium. 1998. aastast on gümnaasium kolmeklassiline. Koolis tegutsevad ajaloo-, kunsti-, spordi-, tantsu-, võitluskunsti- ja näitering ning väitlusklubi ja segakoor Anima. Koolil on oma sümboolika, ilmuvad almanahh Sulesepad (aastast 1960) ja ajaleht Miilang (aastast 1925, taas aastast 1992). 2010/11. õa oli Hugo Treffneri Gümnaasiumis 538 õpilast ja 43 õpetajat.

Direktoreid: Hugo Treffner (1883–1912), Konstantin Treffner (1917–40), Allan Liim (1956–70), Laine Raudsepp (1975–87), Helmer Jõgi (1987–2001) ja aastast 2001 Ott Ojaveer.

Ajalugu

Gümnaasium alustas tegevust 1884, kujunes 1890 täieliku gümnaasiumikursusega I järgu erakooliks, aastast 1907 oli eragümnaasium ja kandis sealtpeale Hugo Treffneri nime. Asus algul mitmes üürimajas, 1886–1919 Ülejõel oma majas, 1919. aastast endise Tartu Aleksander I Gümnaasiumi (Tartu gümnaasium) hoones. Õppetöö toimus algul saksa ja aastast 1889 vene keeles, aastast 1918 on õppekeel eesti keel. Oli Hugo Treffneri eluajal Eestis ainus põhiliselt eesti õpilaskonnaga ja kooli vastuvõtmisel vanusepiiranguta keskkool ning etendas olulist osa Eesti haritlaskonna kujunemisel. 230 Treffneri Gümnaasiumi õpilast osales Vabadussõjas. Pärast Hugo Treffneri surma (1912) asutati gümnaasiumi ülalpidamise selts ja 1935 anti kool sihtasutusele. 1917–40 juhtis kooli Hugo Treffneri lellepoja pojapoeg Konstantin Treffner. 1940 kool riigistati, 1940–41 kandis nime Tartu 4. Keskkool, 1941–44 Hugo Treffneri Gümnaasium ja 1944–90 Tartu 1. Keskkool (1958. aastast A. H. Tammsaare nimeline); Hugo Treffneri  Gümnaasium taas aastast 1990. Aastast 1954 on Hugo Treffneri Gümnaasium segakool, aastast 1961 on seal süvaõppega matemaatika- (1969 moodustati matemaatika ja füüsika eriklassi alusel reaalklass), aastast 1989 bioloogia-keemia- ja aastast 1996 humanitaarklassid.

Vilistlasi: Peeter Arumaa, Pavel Bogovski, Kaarel Eenpalu, Jaan Einasto, Jüri Jaakson, Ain Kaalep, Jaan Kaplinski, Johan Kõpp, Ferdinand Laja, Jaan Lattik, Anto Raukas, A. H. Tammsaare, Jaan Teemant, Friedebert Tuglas, Johannes Voldemar Veski, Eduard Vääri.

Kirjandus

  • Treffoonia 1883–1978. HTG mälestusteos. New York, 1977
  • Tartu koolid läbi aegade. Koostanud A. Nurk. Tartu, 1983
  • Treffoonia 110. Koostanud A. Ilus. Tartu, 1993
  • Hugo Treffneri Gümnaasium 120. Tartu, 2003

EE 12, 2003; muudetud 2011