Tagasi ETBL-i avalehele

Holstre järved

Saun-suvila Holstre Linajärve ääres

Holstre järved, on Viljandimaal Holstre ümbruse künklikul moreenmaastikul paiknevad väikesed termokarstilise tekkega enamasti rohketoitelised järved: Holstre, Holstre Mustjärv ja Holstre Linajärv. Koos Pulleritsu Kullijärve (6,2 ha) ja Pirmastus asuva Tilli- (2,4 ha) ja Rõikajärvega (2 ha) nimeatakse neid ka Holstre-Pirmastu järvedeks.

Holstre (ka Õlleoja ja Koolijärv) järv asub Holstres, umbjärv, veepeegli pindala 3,5 ha, suurim sügavus 11 m. Järve lõunakaldal on Holstre kool, park ja liivane supluskoht. Taimestik on vähene ja üsnagi liigivaene. Järv oli 1950. aastail võrdlemisi rohkesti jõevähki. Järves leidub ahvenat, särge, haugi, latikat, kiiska ja kokre.

Holstre mustjärv (ka Liivausse järv) asub Holstre järvest umbes 0,5 km kirde pool, umbjärv, veepeegli pindala 1,6 ha. Järv on väga mudase põhjaga, selle lõunaosas on männimetsaga kaetud Kindralimägi. Taimestik liikide arvu poolest keskmine, kaladest leidub järves kokre, haugi ja särge.

Linajärv (ka Linaäärne järv), veepeegli pindala 1,9 ha, suurim sügavus 16,7 m (olemasolevail andmeil Viljandi maakonnas kõige sügavam). Järve kaldad on järsult tõusvad ja kõikjal liivased. Lõunakaldal kasvab põliste kuuskedega segamets, järve ääres näeme vanu pärni. Läänakaldal paiknevad talud. Linajärve veesisene taimestik täielikult puudub, väga tugev sinivetikate õitsemine. Järves elab veekonn, kaldest leidub ainult kokre.

Kirjandus

  • A. Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tallinn, 1977

EE 12, 2003; muudetud 2013