Tagasi ETBL-i avalehele

geodeesiainstrumendid

geodeesiainstrumendid, maamõõduriistad, geodeetilistel väli- ja kameraaltöödel kasutatavad mehaanilised, optilis-mehaanilised, elektrooptilised ja raadioelektroonilised riistad. Välitöödel kasutatakse joonmõõtmise (terasest mõõtelindid, -ruletid, invartraadid, optilised ja elektronkaugusmõõturid), kõrguskasvude mõõtmise (nivelliir, kõrgusmõõtur), nurkade mõõtmise (ekker, eklimeeter, bussool, goniomeeter, teodoliit, universaalinstrument) ja kombineeritud riistu (kippreegel, tahhümeeter), sisetöödel arvutus- ja joonestusseadmeid ning -vahendeid ( tasku-, laua- ja personaalarvutid, sirkel, mõõtkavajoonlaud, mall, kurvimeeter, planimeeter, pantograaf jms).

Vanimad geodeesiainstrumendid (astrolaab, goniomeeter, bussool) kuuluvad optilise süsteemita mehaaniliste nurgamõõturite liiki. Alates 17. sajandist on kasutusel pikksilm ja vesilood, hilisemast ajast täpsete jaotusringidega teodoliidid, vesilood-nivelliirid, mõõtelindid jms.

Nüüdisajal kiirendavad mõõtmist elektronteodoliidid, -nivelliirid, -tahhümeetrid koos mõõtmisandmete automaatsalvestistega.

Topograafia ja insenerigeodeesia põhilised instrumendid on bussool, ekker, eklimeeter, nivelliir, teodoliit, kippreegel ja tahhümeeter.

Teodoliit

Elektronnivelliir

Bussool

Kirjandus

  • А. И. Спиридонов и др. Справочник-каталог геодезических приборов. Москва, 1984

EE 3, 1988; EME 1, 2008 (J. Randjärv); muudetud 2012