Tagasi ETBL-i avalehele

pantograaf (geodeesia)

Scheineri pantograaf. 1 pantograaf, 2 vähendatav joonis, 3 saadav vähendatud koopia. Punkt A on joonestamise ajal paigal, punktis E paikneb veetav teravik ja punktis F koopiat joonestav pliiats

pantograaf, seadeldis maakaardi, plaani või joonise ümberjoonestamiseks muudetud (harilikult vähendatud) mõõtkavas.

Koosneb reguleeritava pikkusega varras­test (joonlaudadest) ning rööpkülikukujuliselt ühenda­tud liigendraamistikust, mille üks punkt on liikumatu poolus. Rööpküliku diagonaalil on kaks liikuvat punkti; kui üht punkti (selles paikneb teravik) mööda origi­naali kontuure vedada, liigub teine punkt proportsio­naalselt. Asetades teise punkti pliiatsi (või freesi), saab originaalist valmistada koopia.

Skulptuuride kopee­rimiseks kasutatakse kolmemõõtmelist pntograafi. 

VE, 2006; EME 2, 2009 (J. Randjärv)