Tagasi ETBL-i avalehele

Eestimaa Looduse Fond

Eestimaa Looduse Fondi arengukoosolek Palupõhja looduskoolis (25. V 2002)

Eestimaa Looduse Fond, lühend ELF, valitsusväline keskkonnakaitseorganisatsioon; asutatud 1991 Tartus. Koostööd tehakse üksikisikute, ettevõtete, organisatsioonide ja riigiasutustega, eesmärk on Eestis ja ka mujal maailmas loodusliku mitmekesisuse säilitamine. See toimub järgmiste tegevuste kaudu: ohustatud liikide ja nende elupaikade kaitsmine, Eestile omaste loodusmaastike ja koosluste säilitamine, loodusvarade säästlikule kasutamisele kaasaaitamine, inimeste keskkonnateadlikkuse suurendamine ning tulevastele põlvedele puhta elukeskkonna säilitamiseks lahenduste otsimine. 2001 kinnitati nende ülesannete täitmiseks tegevusprogrammid. ELF on koostanud paljudele kaitsealadele kaitse-eeskirju, osalenud Soomaa rahvuspargi, Karula rahvuspargi ja Alam-Pedja looduskaitseala loomisel ning aktiivselt tegutsenud pärandkoosluste hooldamisel ja korrastamisel. ELF on Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN), Metsahooldekogu (ingl Forest Stewardship Council) ja Taiga Päästmise Võrgustiku (ingl Taiga Rescue Network) liige ning 2002. aastal loodud Eesti Keskkonnaühenduste Koja (ühendab 11 valitsusvälist looduskaitseorganisatsiooni) asutajaid. 1999 loodi ELF-i toetusel loodusuudiseid vahendav internetiportaal Roheline Värav. 2001. aasta lõpus hakkas kord kuus ilmuma Rohelise Värava paberväljaanne (algul Maalehe lisana, aastast 2004 ka Eesti Päevalehe lisana; 2007. aastast Sirbi ja Õpetajate Lehe lisana). 2002 hakkas Roheline Värav toimetama loodus- ja keskkonnakaitseteemalisi raadiosaateid. Aastast 2007 andis ELF Rohelise Värava tegevused üle Säästva Arengu Planeerimise ja Tehnoloogiate Sihtasutusele.

Välislink

EE 12, 2003; muudetud 2011