Tagasi ETBL-i avalehele

Vabar, Mart

Mart Vabar (26. XI 1934 Nõo), majandusgeograaf, geograafiakandidaat (1965, kinnitatud 1966).

Lõpetas 1959 Tartu Riikliku Ülikooli (TRÜ). Töötas 1959–74 ja 1984–85 ENSV Teaduste Akadeemia Majanduse Instituudis, oli 1974–79 Tallinna Polütehnilise Instituudi dotsent. 1979–84 TRÜ majandusgeograafia kateedri juhataja ja 1985–89 Eesti Informatsiooni Instituudi välismajandussektori juhataja. Olnud 1990–97 Tallinna Pedagoogikaülikooli dotsent ja 1995–2000 Tallinna Tehnikaülikooli territoriaalmajanduse instituudi avaliku sektori ökonoomika õppetooli dotsent (sh 1995–98 töötas mõlemas ülikoolis). 1973 ja 1989–92 täitnud õppeülesandeid Helsingi ja Turu ülikoolis.

Uurimusi Eesti, Soome jt Põhjamaade geograafia, urbaniseerumise, globaliseerumise, väliskaubanduse ökonoomika, üleminekumajanduse, keskkonnakaitse ning geograafia teooria ja metodoloogia alalt. Avaldanud õppe-metoodilist kirjandust kõrgkoolile.

Töid

  • Eesti NSV elektrifitseerimise majandusgeograafilisest aspektist (1962)
  • Soome majandus (1964)
  • The foreign trade system as viewed from Union Republic (New York 1976)
  • Some aspects of environmental conditions economic relations and intensity comparisions in studying socioeconomic spatial systems. – Estonia. Selected studies on geography (1980)
  • Industrialgeographical changes in the evolution of the geosystem against the background of the evolutional diachronics of the Earth. – Tartu Riikliku Ülikooli toimetised 676 (1984)
  • Eesti haritlaskond ühiskonnaelu ääremail. – Kultuurileht, 15. november 1996
  • Majandusgeograafia (1999)
  • Majandusgeograafia : globaalarengu võimalused, ohud, süsteemne terviklikkus ja perspektiivid: õppemetoodiline materjal (20063

EE 14, 2000; muudetud 2011