Tagasi ETBL-i avalehele

täius

täius, puistu kasvuruumi kasutamise aste. Täiuse leidmiseks jagatakse kas puistu 1 ha tagavara või rinnaspindala sama puuliigi samasuguse kasvukoha ja vanusega normaalpuistu sama näitajaga. Rinnaspindala saab kluppimata määrata loendamismeetodil. Selleks kasutatakse täiusmõõdikuid ehk relaskoope. Lihtsaim on lihtrelaskoop. See on 14 mm või 20 mm laiuse ristkülikukujulise sälguga plaadike, mis silmast õigel kaugusel hoidmiseks on kinnitatud vastavalt 70 või 100 cm pikkuse joonlaua või mitteveniva nööri külge; sälgu laiuse ja plaadi kauguse (silmast) suhe peab olema 1:50. Loendaja sihib kordamööda tüvedele (1,3 m kõrgusele puu juurekaelast), ennast 360° pöörates. Loendatakse kõik avast näivalt jämedamad puud (avaga ühejämedused puud loetakse pooleks puuks). Loendatud puude arv võrdub puistu 1 ha rinnaspindalaga m2-tes. Täpsema tulemuse saamiseks loendatakse puud puistu mitmes kohas ja arvutatakse keskmine. Täiust väljendatakse harilikult kümnendikes (0,1–1,0; harva on täius suurem kui 1,0). Puistu täius on puistu majandamise olulisi näitajaid.

EE 9, 1996; VE, 2006; EME 2, 2009 (Ü. Tamm)