Saro, Anneli

Anneli Saro (5. IX 1968 Valga), teatriuurija, -õppejõud ja -kriitik. Eesti Teatriliidu, Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute Ühenduse ning Eesti Kirjanduse Seltsi liige (1997).

Lõpetas 1986 Fr. R. Kreutzwaldi nim Võru 1. Keskkooli ja 1992 eesti filoloogia erialal Tartu Ülikooli. Omandas 1997 samas teatriteaduse erialal magistrikraadi ning 2004 eesti kirjanduse ja teatriteaduse erialal doktorikraadi. Täiendanud end 1995–96 Helsingi Ülikoolis vahetusüliõpilasena, 1997 Utrechti Ülikoolis Hollandis ja 1998–99 Stockholmi Ülikoolis.

Töötanud 1997–2007 Tartu Ülikoolis teatriteaduse lektorina, 2007–13 teatriteaduse dotsendina ja aastast 2014 teatriteaduse professorina, olnud 2006–08 Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna prodekaan, 2016–17 ja alates 2020 humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna õppeprodekaan, 2017–18 õppeprorektor. Tegutsenud 2010–14 ka Helsingi Ülikoolis eesti kultuuri lektorina. Juhtinud mitmeid rahvusvahelisi töörühmi.

Avaldanud teatrikriitikat Sirbis, Teater. Muusika. Kinos, Teatrielus jm. Juhendanud väitekirju, kirjutanud teatriteaduslikke artikleid ja toimetanud kogumikke nii Eestis kui ka välismaal.

Teater. Muusika. Kino aastapreemia 2005.

Töid

Raamatuid

 • Madis Kõivu näidendite teatriretseptsioon. [Doktoritöö] Tartu, 2004
 • Kaamel vapiloomaks ehk ühe teatri ehitamise lugu I. Tallinn, 2001 (koos Anne Tuulingu ja Iivi Lepikuga)
 • Eesti teatriluguGümnaasiumiõpik. Tallinn, 2006 (koos Luule Epneri ja Monika Läänesaarega)
 • Poeetika. Gümnaasiumiõpik. Tartu, 2007 (koos Arne Merilai ja Epp Annusega)
 • 101 Eesti teatrisündmust. Tallinn, 2017

Artikleid

 • „Pianoola” ruumipoeetika ja selle sõnum. – Teatrielu 1996
 • Peiarid ja Võrumaa hullus. – Teatrielu 1997
 • Hiilgav läbikukkumine. – Teatrielu 1998
 • Miks inimesed üldse või ikka veel teatris käivad. – Teatrielu 2000
 • Näitleja kui maag. – Teater. Muusika. Kino, 2002, 2
 • Formation of Events: Estonian theatre and Society under Loupe. Theatrical Events. Borders, Dynamics, Frames. Amsterdam, New York, 2004
 • Von Krahl Theatre revisiting Estonian cultural heritage. – Sign Systems Studies, 2005, 33 (2)
 • Postkolonialistlik vaade setodele, naistele ja "Taarkale". – Teater. Muusika. Kino, 2005, 11
 • Kirjandus kui etendus. – Keel ja Kirjandus 2006, 2
 • Unenäopoeetika etenduse analüüsi meetodina. Etenduse analüüs: võrrand mitme tundmatuga. Tartu, 2006
 • Kultuurilise identideedi järelekatsumine Eesti teatris. – Acta Semiotica Estica III, 2006
 • GEP ehk eesti elu lühikroonika: rahvuse ja soo representatsioonid Teatris NO99. – Teatrielu 2007
 • Stereotypes and cultural memory: adaptations of Oskar Luts's „Spring” in theatre and film. – Trames, 2008, 12
 • Nõukogude mineviku destilleeritud kultuurimärgid A. D. 2009. – Teatrielu 2009
 • Postdramaatiline teater ja autobiograafiline lavastus sotsiaalses kontekstis. – Methis, 2010, 5/6
 • Eesti teatrisüsteemi dünaamika. – Interaktsioonid. Eesti teater ja ühiskond aastail 1985–2010. Tartu, 2010
 • Katsetused kaasaegse tragöödiaga. – Teatrielu 2010
 • Nüüdisaegne Soome teater: esteetika ja ilmavaated. – Teater. Muusika. Kino, 2012, 8–9
 • Jüri Reinvere ooper “Puhastus” kultuuri-, teatri- ja muusikateaduslikus perspektiivis. – Res musica, 2013, 5 (koos Kristel Pappeliga)
 • Reaalsuse re/presenteerimise strateegiad etenduskunstides. – Methis. Studia humaniora Estonica, 2014, 14 
 • Language on the Stage – Questions of Identity and Ideology. – Interlitteraria, 2015, 20 (1)
 • Epp Kaidu; Priit Pedajas. – Eesti sõnateater 1965–1985. I kd. Tallinn, 2015.
 • Lavastajapositsiooni muutumine eesti sõnateatris 20. ja 21. sajandi vahetusel. – Vaateid eesti nüüdisteatrile– 2016
 • Osalusteater: vaataja sissetung teatrisse ja teatri sissetung argiellu. – Teater. Muusika. Kino, 2017, 3
 • Emotsionaalsed alternatiivajalood: EV100 teatrisari "Sajandi lugu". – Teatrielu 2017
 • Eesti teatri utoopiline performatiiv: EV100 teatrisari "Sajandi lugu": – Teatrielu 2018
 • Nõukogude tsensuuri mehhanismid, strateegiad ja tabuteemad Eesti teatris. – Ajalooline Ajakiri, 2018, 4
 • Kunstiliste maailmade kehastamine Karl Ristikivi "Hingede öö" näitel. – Philologia Estonica Tallinnensis, 2019, 4 (koos Hedi-Liis Toomega)

Kirjandus

 • R. Avestik. Tsementeeritud retseptsioonist, Kõivust ja Sarost. – Sirp, 9. juuli 2004
 • R. Veidemann. Anneli Saro meistrieksam. – Keel ja Kirjandus 2004, 12

Välislinke

ETBL, 2013 (E. Värk); täiendatud 2018, 2022