Tagasi ETBL-i avalehele

SAPARD

SAPARD (ingl Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development), 2000–06 Kesk- ja Ida-Euroopa riikidele kehtinud Euroopa Liiduga (EL) liitumise eelne põllumajanduse ja maaelu arengu eriprogramm. Ees­märk oli EL-i finantsabiga tõhustada liituvates riiki­des põllumajandustootmist ja toiduainetööstust, et viia tootmine vastavusse turu nõuetega, luua tingimused maaelu säästlikuks arenguks ning aidata kaasa maa­piirkondade sotsiaalmajandusliku ja infrastruktuuri arengule.

EME 2, 2009; muudetud 2011