Saarepera, Merike

Merike Saarepera (aastani 1963 Saluraid; 7. VII 1939 Tallinn), muuseumitöötaja ja bibliograaf. Eesti NSV Teatriühingu liige (1968–78). Isa insener, ema kodune. Poeg Toomas Saarepera.

1947–53 õppis Tallinna 14. Mittetäielikus Keskkoolis, 1957 lõpetas Tallinna 7. Keskkooli, 1963 Tartu Riikliku Ülikooli eesti filoloogia erialal; mänginud ajaloo-keeleteaduskonna näiteringis. Oli 1963–65 Linnakutsekoolis nr 12 esteetika õpetaja, 1965–67 Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi raamatukogus bibliograaf, 1967–69 Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis teadussekretär ja 1969–76 direktor. Koostanud Eesti Draamateatri fondi põhjal isikukartoteegi. Organiseerinud näitusi, mälestusõhtuid, kirjastustegevust, toimetanud muuseumi väljaandeid, kogunud andmeid ja hankinud materjale välismaal elavatelt eesti näitlejatelt, lavastajatelt ja muusikutelt (Aarne ViisimaaPriit Ardna jt). Olnud juhtivalt tegev Andres Särevi kortermuuseumi asutamisel. Avaldanud ka näitlejatest raamatuid, ajakirjanduses teatriartikleid ja -arvustusi, teinud kaastööd teatmeteostele („Eesti teatri biograafiline leksikon”, 2000). 1976–92 töötas Eesti Kolhoosiehituse Projektis vanemökonomistina, oli selle Eesti Muinsuskaitse Seltsi klubi asutaja ja ürituste läbiviija, 1988–92 Eesti Muinsuskaitse Seltsi liige. 1992–2009 töötas Eesti Rahvusraamatukogus, algul kunstide osakonna teatri- ja filmisektori bibliograafina, aastast 2002 kunstide teabekeskuse teatri- ja filmisaali infospetsialist. Töötas välja filmiteeninduse süsteemi, koostas eesti filmide andmekartoteegi. Koostas märksõnastatud nimestiku „Filmialased artiklid eesti ajakirjanduses" (1996) ning koos Mare Maueriga bibliograafia „Mikk Mikiver” (2002).

Raamatuid

  • Alfred Sällik. 18901943. Tallinn, 1970
  • Valdeko Ratassepp. Tallinn, 1981

Kirjandus

  • Teatri- ja Muusikamuuseumi direktor Merike Saarepera. [Intervjuu]. – Õhtuleht, 25. jaanuar 1973

Välislink

Merike Saarepera Rahvusarhiivi fotode andmebaasis FOTIS

ETBL, 2013 (M. Mauer)