Rosenthal, Heinrich

Heinrich Rosenthal (7. VII 1846 Tartu – 10. V 1916 Tallinn), arst ja kultuuritegelane, eesti rahvusliku teatri rajajaid. Isa rätsep. Oli aastast 1871 abielus Eugenie Jannseniga (Lydia Koidula õde). 

Lõpetas 1871 Tartu ülikooli arstiteaduskonna. Töötas Kroonlinnas ja 1873–1906 Tallinnas mereväearstina. Oli Eesti Üliõpilaste Seltsi (1870) ja Eesti Kirjameeste Seltsi asutajaid (1872), I üldlaulupeo pidukomitee (1869) ja Eesti Aleksandrikooli peakomitee liige (1877–84), Vanemuise teatri rajamisel Lydia Koidula peamisi abilisi ja tema lavastuste esinäitleja. Avaldanud teose „Kulturbestrebungen des estnischen Volkes während eines Menschenalters (1869–1900)” (1912), eesti keeles „Eesti rahva kultuuripüüdlused ühe inimpõlve vältel” (2004, 2. trükk 2010). 

Osi

 • Muru Mikk (Koidula Saaremaa onupoeg, 1870)
 • Nääri Maret (Koidula Maret ja Miina ehk Kosjakased, 1870)
 • Mäeotsa Peeter (Koidula Säärane mulk ehk Sada vakka tangusoola, 1871)

Kirjandus

 • A. J. [A. Jansen]. Kulturbestrebungen des estnischen Volkes während eines Menschenalters (1869–1900). Erinnerungen von Heinrich Rosenthal. Reval, 1912. Verlag von Eordes Schenk. – Postimees, 26. oktoober 1912
 • Heinrich Rosenthal. [Nekroloog]. – Postimees, 29. aprill 1916
 • „Vanemuine” 18651925. Tartu, 1925
 • Kui Jannsen trükkis oma tütre nõrku värsse. – Uus Eesti, 11. juuli 1938
 • -y. Jannsenist, Koidulast, Rosenthalist. – Eesti Sõna, 11. aprill 1942
 • R. Kangro‑Pool. Eesti teater algaastail. Tallinn, 1946
 • R. Põldmäe. Koidula teater. Tallinn, 1963
 • K. Kask. Teatritegijad, alustajad. Tallinn, 1970
 • Kui päikest sõelaga tehti... Koostaja L. Kirepe. Tallinn, 1974
 • R. Põldmäe. „Vanemuise” selts ja teater 18651880. Tallinn, 1978
 • E. Laaman. Eesti rahva kulturapüüded ühe inimese eas: H. Rosenthali mälestusteraamatust. – Iseseisvuse tunnid. Tartu, 2010
 • L. Kaljundi. Heinrich Rosenthal „Mälestusi aastatest 18691900”. – Eesti Päevaleht, 14. mai 2010

Arhiivimaterjale

 • Eesti Kultuurilooline Arhiiv, fond 112

Välislink

ETBL, 2000 (K. Haan); täiendatud 2015