Tagasi ETBL-i avalehele

Roose, Antti

Antti Roose (8. VII 1964, Kiviõli), geograaf, Ph.D. geoinformaatikas (2005).

Lõpetas 1982 Kiviõli 1. keskkooli ja 1989 Tartu Ülikooli (TÜ) geograafia oskonna; geograafiamagister (1993, TÜ), väitekiri „Andmeohje ja geoinfosüsteemide rakendusi keskkonna-ökonoomilistes hinnangutes Ida-Virumaa näitel”; filosoofiamagister (geograafia, 1997, Manchester Metropolitan University), väitekiri „Spatial Analysis of Impact of Industrial Change on Air Pollution”, Ph.D. (geoinformaatika, 2005, TÜ), väitekiri „Optimisation of environmental monitoring network by integrated modelling strategy with geographic information system – an Estonian case”, juhendaja Tõnu Oja. Täiendas end 1992 Rootsis, 1993 USA-s, 1993–94 ja 1998 Inglismaal.

Oli 1985–89 Kirde-Eesti vee kasutamise ja kaitse valitsuse inspektor, 1989–90 TÜ füüsilise geograafia kateedri vanemlaborant, 1990–91 keskkonnaministeeriumi info- ja tehnokeskuse oskonna juhataja, 1992–94 Ida-Viru maavalitsuse nõunik ja asemaavanem, 1995–98 Raadio Vaba Euroopa toimetaja ja oskonnajuhataja, 1998–99 Ordnance Survey ja Eesti Maa-ameti projektijuht, 2000–06 TÜ teadus- ja arendusoskonna projektijuht, aastast 2006 TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna ökoloogia- ja maateaduste instituudi inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetooli teadur, aastast 2013 vanemteadur.

Uurimisvaldkonnad: geograafia infosüsteemid, ruumiandmete haldus ja analüüs keskkonnakaitse valdkonnas; keskkonnaseire meetodid; saaste leviku modelleerimine, sh ohtlikud ained pinna- ja põhjavees; keskkonnaindikaatorid; ruumiplaneerimise metodoloogia arendamine; tehiskeskkonna olelusringi hindamine; taastuvenergia tasuvusanalüüsid ja energiatõhususe hinnangud. Rahvusvahelise Maastikuökoloogia Assotsiatsiooni ja Eesti Geograafia Seltsi liige (1987).

Töid

  • Spatial Analysis of Industrial Impacts on Air Pollution: an Estonian Case. – Air Pollution 2002 Proc., 1–3 July 2002, Segovia, 2002
  • Optimal set for monitoring the environment in Estonia – neighbourhood analysis. – Development and Application for Computer Techniques to Environmental Studies, Envirosoft X, WIT Press, 2004
  • Monitoring of priority hazardous substances in Estonian water bodies and in the coastal Baltic Sea (kaasautor O. Roots). – Boreal Environment Res. 10 (2005) 2
  • Persistent organic pollutant patterns in grey seals (Halichoerus grypus) (kaasautorid O. Roots, V. Zitko). – Chemosphere 60 (2005) 7
  • A framework and techniques for environmental mapping of the Estonian monitoring data (kaasautorid R. Aunap, T. Tamm). – GIS Planet 2005 Proc.. May 30–June 2, 2005, Estoril
  • Antti Roose publikatsioonide nimekiri Eesti Teadusportaalis

Välislink

ETeadBL 3, 20xx; muudetud 2014