Tagasi ETBL-i avalehele

peamurded

Peamurded on keeleala kõige erinevamad põhilised murdekujud. Eesti peamurded on lõunaeesti ja põhjaeesti peamurre. Need on kujunenud erinevatest muistsetest läänemeresoome hõimukeeltest, mis on hiljem ühisuuenduste tõttu sarnastunud. Sageli on Eesti murdeteaduses kasutatud peamurde ja murderühma mõistet sünonüümselt, sel juhul moodustavad eesti kolmanda peamurde põhjaeesti peamurdest lahknevad kirderanniku murded. Peamurretevahelised erinevused ilmnevad kõigil keeletasanditel: nad erinevad üksteisest nii häälikulise ja grammatilise põhistruktuuri kui ka sõnavara erijoonte poolest, igas eesti peamurdes on tuhandeid sõnu, mida teistes peamurretes kasutusel pole.

EE 12, 2003