Tagasi ETBL-i avalehele

Kuuda seminar

Kuuda seminar, Märjamaa kihelkonnas Tolli mõisa maadel 1854–87 töötanud eestikeelne vallakooliõpetajate seminar. Kuuda seminari algataja Christoph Adam von Stackelberg laskis ehitada koolimaja ning kinkis koolile põllu- ja heinamaad. Ülalpidamiskulude katteks töötasid õpilased põllu- ja majapidamistöödel. Kooli rahastas Eestimaa rüütelkond. Õppetöö kestis 3 aastat, vastuvõtt toimus pärast eelmise lennu lõpetamist. Õpetati aritmeetikat, geomeetriat, ajalugu, loodusõpetust, ilukirja, joonistamist, laulmist, usuõpetust ja pedagoogikat. 1886–87 töötas Kuuda seminaris õpetajana Eduard Bornhöhe, 1867–82 abiõpetaja ning õpetajana seminari kasvandik Jaan Nebocat. Pärast uue õppeplaani kehtestamist 1864 tulid juurde saksa ja vene keel. 1876 muudeti vastuvõtt iga-aastaseks. Seminari lõpetas 16 lendu, hariduse sai 264 koolmeistrit.

Kirjandus

  • M. Neumann. Kuuda seminar ja tema kasvandikud. Tartu, 1928
  • Haridusinstitutsioonid Eestis keskajast kuni 1917. aastani. Koostanud Allan Liim. Tartu, 1999
  • L.  Aarma, R. Talvoja, Ü. Viitkar. Kuuda seminar 150. Ülevaade ja lühielulood.  Juuru, 2004
  • T. Mesila. Kuuda seminar 150. – Õpetajate Leht, 17. september 2004
  • A. Laanemets. Kuuda õpetajate seminar. – Türi Rahvaleht, 13. märts 2009

EE12, 2003; muudetud 2011