Tagasi ETBL-i avalehele

Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool

Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool

Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool on asutatud 1925 (Kehtna Kõrgema Tütarlaste Põllutöö ja Majapidamise Koolina, praegune nimi aastast 2000). Asub Raplamaal Kehtna alevikus, tal on kolm õppehoonet ja mitu ühiselamut. 1931 nimetati kool Kehtna Kõrgemaks Kodumajanduskooliks, seal oli kolm osakonda (kodundus, kodutööstus ja aiandus). Töötasid ka alama astme koolid: kodunduskeskkool ja kodunduse eriklass. 1948–79 töötas Kehtnas suurtootmise juhtide ettevalmistamise kool (erinevate nimede all). 1966 asutati Kehtna Sovhoostehnikum, algusaastatel valmistati ette maaparanduse ja mehhaniseerimise tehnik-mehaanikuid, aastast 1977 põllumajanduse mehhaniseerimise erialade mehaanikuid. 1989 taastati kodumajanduse eriala, 1992 avati energiamajanduse, 1995 maamõõdu, 1996 toitlustuskorralduse ning arvutite ja arvutivõrkude hoolduse eriala. 1991 nimetati tehnikum Kehtna Kõrgemaks Põllumajanduskooliks, seal õpetati Eesti Põllumajandusülikooli (praegu Eesti Maaülikool) maainseneride teaduskonna esimese kursuse üliõpilasi. Kooli on lõpetanud kokku 3310 õpilast. Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakoolil on oma raamatukogu (2011. aastal 53 000 teavikut), õpetatakse arvutite ja arvutivõrkude, üldehituse, liikurmasinajuhi, liikurmasinatehniku, maamõõtmise, maaparanduse ja vesiehituse, kokanduse, kelneri, toitlustusteeninduse jmt eriala. Direktor on aastast 2000 Eero Kalberg.

Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli nimed
1925–31  Kehtna Kõrgem Tütarlaste Põllutöö ja Majapidamise Kool
1931–42 Kehtna Kõrgem Kodumajanduskool (1939–41 oli kool NSV Liidu lennuväebaaside tõttu suletud) 
1942–47 Kehtna Kodumajanduse Instituut ja Kehtna Aiandusinstituut
1947–48  Kehtna Põllumajanduse Tehnikum
1948–51 Kolhooside Juhtiva Kaadri Ettevalmistamise Riiklik Kool
1951–58 Kolhooside Esimeeste Ettevalmistamise Põllumajanduskeskkool
1956–79 EKP Keskkomitee Eesti Nõukogude Parteikool
1966–91 Kehtna Sovhoostehnikum
1991–2000 Kehtna Kõrgem Põllumajanduskool
 2000 Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool

EE 12, 2003; muudetud 2011