Järv, Ants

Ants Järv (15. XII 1928 Tartu – 13. III 2019 Tartu), teatri- ja kirjanduskriitik. Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute ühenduse ja Eesti Teatriliidu liige (1966), Soome Kirjanduse Seltsi (1983), Elias Lönnroti Seltsi ja Õpetatud Eesti Seltsi liige (1988). Vanemuise Seltsi taasalustajaliige (1994, aastast 2008 auliige). Vanemad käsitöölised.

Lõpetas 1949 Tartu 1. keskkooli ja 1954 eesti filoloogina Tartu Riikliku Ülikooli, õppis samas aspirantuuris (aastast 1967 filoloogiakandidaat). Olnud 1954–78 A. H. Tammsaare nimelise Tartu 1. Keskkooli õpetaja ja aastast 1963 Tartu Ülikooli eesti kirjanduse ja rahvaluule kateedri õppejõud (aastast 1974 dotsent, hiljem emeriitdotsent), 1978–80 Turu ülikooli eesti keele ja 1983–85 Helsingi ülikooli eesti keele ja kirjanduse lektor.

Teatrikriitikuna alustas 1960. aastail, kirjutanud kooliõpikute draama- ja teatrialaseid peatükke, koostanud näidendi- ja jutukogumikke, kogunud lastelaule, uurinud väliseesti teatrit ja draamakirjandust jm. Kirjutanud õpikuid kõrgkoolidele („Eesti lastekirjandus”, 1989). On ülevaateteose „Eesti kirjanduslugu” (2001) üks autoreid. 

Raamatuid

  • „Libahunt” teatris ja kriitikas: valimik väljavõtteid „Libahundi” kohta kirjutatud artiklitest. Tallinn, 1979 (koostaja ja kommenteerija)
  • Väliseestlaste teater ja draama. Tartu, 1991
  • Koidula. Tartu, 2000
  • August Kitzbergi „Tuulte pöörises” 100. Tallinn, 2006
  • Väliseesti teater. Väliseesti seltsi- ja teatritegevuse põhijooni. Tartu, 2009

Kirjandus

  • P. Kruuspere. Kurvastavaid vajakajäämisi üldpildis [Ants Järv „Väliseestlaste teater ja draama]. – Keel ja Kirjandus, 1992, 2
  • R. Hanson. Poole sajandi töö ilmus kaante vahel. – Tartu Postimees, 18. juuni 2009

Välislink

ETBL, 2000 (K. Haan); muudetud 2014