Tagasi ETBL-i avalehele

Haapsalu laht

Haapsalu laht asub Lääne-Eesti rannikul Väinameres, eraldab Noarootsi poolsaart muust Eesti mandriosast; umbes 50 km2. Jaguneb Haapsalu linnast lääne pool paiknevaks Eeslaheks ning linnast kirdes asuvaks Tagalaheks, viimase osad on Saunja laht ja Tahu laht ning need kuuluvad Silma looduskaitsealasse. Maakerke ja kinnikasvamise tõttu on lahe põhjasopp (nn Sutlepa meri) eraldunud järveks ning Võnnu saar liitunud Noarootsi poolsaarega. Madaluse tõttu (Eeslahe suurim sügavus 4,5 m, Tagalahe oma 2 m) on Haapsalu lahe vesi suvel muude Eesti lahtede veest soojem, talviti võib läbikülmumine põhjustada hapnikupuudust. Haapsalu laht on Eesti peamisi meremudamaardlaid (1. I 2010 aktiivne tarbevaru 162 200 t) ning seda kasutatakse ravimudana.

Haapsalu ja Haapsalu laht (vasakul Eeslaht, keskel jäänukjärv Väike viik ja paremal Tagalaht)

Tagalaht Haapsalu rannapromenaadi kohal

EE 12, 2003; muudetud 2011