Tagasi ETBL-i avalehele

erodeeritud muld

erodeeritud muld, kõrgendike lagedel ja nõlvadel ning oruveerudel paiknev muld, mille pindmine kiht on nõlva kallakusest, mulla lõimisest ja taimkattest olenevalt osaliselt või täielikult ära kantud; laiguti või lausaliselt avanevad maapinnal sügavamad mullakihid. Haritavatel maadel küntakse üles ja alluta­takse erosioonile järjest sügavamaid mullakihte ning suureneb alumiste horisontide mõju mulla koostisele, omadustele ja režiimile. Eristatakse karbonaatseid, leostunud ja leetunud erodeeritud muldi, need võivad olla nõrgalt, keskmiselt, tugevasti või väga tugevasti erodeeritud. Loodusliku taimkatte all on erineva erosiooniohtlikkusega muldi, kui nõlva kallak on 3–5, 5–10 ja 10–15°ja üle 15°. Erosioonioht on suurem mulla tolmja ja väiksem liivase lõimise puhul. Erodeeritud muld on huumusvaene ja harilikult põuakartlik, kuulub VII–X hindeklassi.

EME 1, 2008