Tagasi ETBL-i avalehele

Eesti Maaviljeluse Instituut

Eesti Maaviljeluse Instituudi peahoone Sakus

Eesti Maaviljeluse Instituut, lühend EMVI, Põllumajandusministeeriumi valitsemisalasse kuuluv teadus- ja arendusasutus, paikneb Harjumaal Sakus; asutatud 1946 (Eesti NSV Teaduste Akadeemia Põllumajanduse Instituut, aastast 1956 Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituut; EMVI aastast 1994). EMVI-s on taimekasvatuse (hõlmab agroökoloogia, põllukultuuride, taimekaitse ning rohumaaviljeluse ja söödatootmise allosakonnad), põllumajandustehnika ja -tehnoloogia (hõlmab energeetika, ökonoomika ja tehnoloogiate sobivusuuringute allosakonnad) ning taimebiotehnoloogia osakond EVIKA, töötab teadusnõukogu. Tehakse maakasutus-, mullaharimis-, külvi-, väetamis-, taimekaitse, saagi koristamise ja koristusjärgse töötlemise, säilitamise, esmase töötlemise ja kasutamise ning söödatootmise agro- ja masintehnoloogiate alaseid alus- ja rakendusuuringuid, nende põhjal prognoositakse põllumajandustehnoloogiate arengusuundi, koostatakse arenguplaane, tehakse tehnoloogiaseiret ning katsetatakse põllumajandustehnikat ja -tehnoloogiaid. EMVI teadus- ja arendustegevus on seotud teiste põllumajandusteadusasutustega (nt Jõgeva Sordiaretuse Instituudi ja Eesti Maaülikooliga).

Eesti Maaviljeluse Instituudi direktorid
1947–50 Richard Toomre
1950–51 Vladimir Kosar
1951–52 Paul Rahno
1952–57 Vladimir Dušetškin
1957–59 Vladimir Kosar
1959–79 Ilmar Jürisson
1979–84 Edgar Tõnurist
1984–88 Ilmar Aamisepp
1988–90 Arvo Sirendi
1990–94 Valdeko Loko
1994–2000 Hindrek Older
2000–01 Heino Lõiveke
2002–07 Arvi Kallas
2007–  Rein Lillak

    

EE 12, 2003; muudetud 2011