AllkiriHoovused Soome lahes ja Väinameres
Autorkoost H Mardiste
Autoriõigused ja/või allikas