AllkiriKana – Maret Mursa. Undi, Komissarovi, Ehala jt „Johnny”. (Noorsooteater, 1980)
Autor
Autoriõigused ja/või allikaserakogu