AllkiriMerevee keskmine soolsus promillides
Autorkoost V Astok
Autoriõigused ja/või allikas