AllkiriJärvesetete jaotumus Karujärves: 1 järvemuda, 2 järvemuda subfossiilsete limuste kodadega, 3 järvemuda ja järvelubja vaheldumine, 4 aleuriiit, 5 kruus, 6 moreen
AutorKoostanud L. Saarse
Autoriõigused ja/või allikas