AllkiriJüri Ristkok oli Järvekomisjoni esimees 1956–94. Ta organiseeris Eesti Looduseuurijate Seltsi usaldusmeestest ja kutselistest kaluritest hästitoimiva ihtüoloogiaalase vaatlusvõrgu
Autor
Autoriõigused ja/või allikas