AllkiriHaanja kõrgustiku pinnamood. I – jääsulamisveesetteist ja neid katvast moreenist koosnevate kõrgendike (moreenkattega mõhnade) reljeef (a – suurkünniselis-künklik; b- keskkünniselis-künklik, c – väikekünniselis-künklik); II – jääsulamisvee setteist koosnevate küngaste (fluvio- ja limnoglatsiaalsete mõhnade) reljeef (a – keskkünklik, b – väikekünklik); III – väikekünklik moreenreljeef; IV – liustikujõesetteist koosnevale künniste ja seljakute (ooside ja oosmõhnade reljeef); V - lainjad moreenitasandikud; VI – jääjärvede kulutus-kuhjetasandikud; VII – sanduritasandikud; VIII – sootasandikud; IX – jääsulamisvee äravooluorud; X – järved; XI jalamijoon
AutorA_M_Rõuk I_Aroldi E_Hangu ja V_Lepasepa andmetel
Autoriõigused ja/või allikas