AllkiriGerda – Elle Eha. Švartsi „Lumekuninganna” (Ugala, 1962)
Autor
Autoriõigused ja/või allikaserakogu