Võsu, Ester

Ester Võsu (alates 2012 Bardone; 24. VII 1975 Tartu), teatriuurija ja etnoloog. Olnud Eesti Teatriuurijate Ühenduse ja Eesti Teatriliidu liige (2004–12).

Lõpetas 1993 Tartu 10. Keskkooli, 2000 Tartu Ülikooli teatriteaduse eriala bakalaureuseõppe ja 2003 semiootika ja kulturoloogia eriala magistrikraadiga. 2013 kaitses doktorikraadi etnoloogias. Töötanud dramaturgina Jaan Unduski „Goodbye, Vienna” lavastuse juures Tartu Teatrilaboris (2002, ka inspitsient) ja Gioacchino Rossini „Sevilla habemeajaja” lavastuse juures Vanemuises (2003). Avaldanud artikleid ja arvustusi peamiselt muusikateatrist. Töötanud Tartu Ülikoolis filosoofiateaduskonna raamatukoguhoidja ja õppeülesande täitjana (2003–05), semiootika ja etnoloogia erakorralise teadurina (2005–08), etnoloogia teadurina (2008–15) ning etnoloogia lektorina (al 2016), samuti TÜ Kultuuri- ja Kommunikatsiooniteaduste keskuse nõukogu liige (al 2007), Kultuurikorralduse magistriprogrammi juht (2015–17) ning mitmete rahvusvaheliste etnoloogiaalaste ühenduste ja uurimisrühmade liige.

Artikleid

  • „Wallenbergi” mütologiseerimiskatsed Eesti meedias. – Vikerkaar 2001, 7
  • Ooperilavastus eesti teatris AD 2002. – Teatrielu 2002
  • Mõned kinnismõtted teatri ja looduse suhetest. – Teater. Muusika. Kino. 2002, 8-9
  • Kolm versiooni Rossinist: „Sevilla habemeajaja”, „Sinjoor Bruschino ja „Abieluveksel – Teater. Muusika. Kino 2004, 10
  • Kuldsed ooperikümnendid: märkusi ooperilavastuste kohta Estonias 1960.–1980. aastatel. – Estonia esimene sajand. Koostaja V. Paalma. Tallinn, 2007
  • Kultuur kui draama I ja II. – Acta semiotica Estica, 2007 ja 2008
  • Armastus kui vale(m). Mari Vihmandi ooperi „Armastuse valem“ lavastusest Estonias. – Teater. Muusika. Kino. 2009, 2
  • Metaphorical analogies in approaches of Victor Turner and Erving Goffman: Dramaturgy in social interaction and dramas of social life. – Sign Systems Studies 2010, 38(1/2)

ETBL, 2014 (M. Pesti), täiendatud 2019