Tagasi ETBL-i avalehele

Võrtsjärve mängud

Võrtsjärve XLII suvemängude avatseremoonia 8. VI 2013 Kolga-Jaanis. Kolga-Jaani vallavanem Kalevi Kaur kuulutab mängud avatuks.

Võrtsärve mängud, traditsiooniline kultuuri- ja spordiüritus Võrtsjärve-äärsete valdade elanikele. Mängude eesmärk on edendada inimestes tervet ellusuhtumist ja hoida Võrtsjärvega piirnevate valdade ühistegevuse traditsioone. KorraIdatakse nii suve- kui ka talimänge, mänge korraldavad vallad kordamööda.

Mängudel osalevad seitse Võrtsjärve-äärset valda on Kolga-Jaani, Põdrala, Puka, Rõngu, Rannu, Tarvastu ja Viiratsi vald (aastast 2013 Viljandi vald).

Võistluste programm on aastate jooksul pidevalt muutunud. Suvemängudel on võisteldud kergejõustikus, võrkpallis, rahvastepallis, teatejooksus, sangpommi rebimises, sõudmises, ujumises, mälumängus, kalapüügis ja vallajuhtide mitmevõistluses. Talimängudel on võisteldud talispordialadel (sh suusatamine, teatesuusatamine, reesõit), males, kabes, mälumängus, lauatennises, koroonas, autode lumerajasõidus, võrkpallis. Mängude juurde kuulub alati isetegevus, mängud lõpevad ühise taidluspeoga.

Ajalugu

Võrtsjärve mängud kutsuti ellu järve piiravate majandite juhtide poolt 1969. aastal, idee esitas tolleaegne Võrtsjärve kolhoosi esimees Kalev Raave. Esimesed mängud toimusid 2.–3. VIII 1969, osales 10 majandit. Mängude patrooniks oli kirjanik Aadu Hint. 1979. aastast on korraldatud ka talimänge. 1991. aastani selgitati lisaks üksikalade parematele välja ka mängude üldvõitja. 1991–94 mänge ei peetud.

Traditsioon taastati valdade tasandil, esimesed iseseisvusaegsed suvemängud toimusid 1995, talimängud 1996.

Võrtsjärve suvemängud 1969–2013

  

 • Jrk nr Aasta Koht Korraldaja Jrk nr Aasta Koht Korraldaja
  I 1969 Trepimäe Lenini nimeline näidissovhoos XXII 1990 Rõngu Aakre kolhoos
  II 1970 Tarvastu Tarvastu kolhoos XXIII 1991 Rannu Lenini nimeline näidissovhoos
  III 1971 Aakre Aakre kolhoos XXIV 1995 Trepimäe Rannu vald
  IV 1972 Suislepa Suislepa kolhoos XXV 1996 Mustla Tarvastu vald
  V 1973 Trepimäe Võrtsjärve kolhoos XXVI 1997 Pikasilla Põdrala vald
  VI 1974 Leie Leie kolhoos XXVII 1998 Rõngu Rõngu vald
  VII 1975 Pikasilla Ljahhovi nimeline kolhoos XXVIII 1999 Ulge Kolga-Jaani vald
  VIII 1976 Rõngu Rõngu sovhoos XXIX 2000 Puka Puka vald
  IX 1977 Kivilõpe Vambola kolhoos XXX 2001 Vana-Võidu Viiratsi vald
  X 1978 Valma Võrtsjärve näidiskalamajand XXXI 2002 Rannu Rannu vald
  XI 1979 Trepimäe Lenini nimeline näidissovhoos XXXII 2003 Mustla Tarvastu vald
  XII 1980 Kivilõpe Tarvastu kolhoos XXXIII 2004 Pikasilla Põdrala vald
  XIII 1981 Pikasilla Aakre kolhoos XXXIV 2005 Rõngu Rõngu vald
  XIV 1982 Suislepa Suislepa kolhoos XXXV 2006 Kolga-Jaani / Ulge Kolga-Jaani vald
  XV 1983 Ulge Leie kolhoos XXXVI  2007 Puka Puka vald
  XVI 1984 Pikasilla Ljahhovi nimeline kolhoos XXXVII 2008 Kalmetu Viiratsi vald 
  XVII 1985 Rõngu Rõngu sovhoos XXXVIII 2009 Rannu Rannu vald
  XVIII 1986 Kivilõpe Vambola kolhoos XXXIX 2010 Suislepa Tarvastu vald
  XX 1987 Ulge Võrtsjärve näidiskalamajand XL 2011 Pikasilla Põdrala vald
  XIX 1988 Trepimäe Lenini nimeline näidissovhoos XLI 2012 Rõngu Rõngu vald
  XXI 1989 Tarvastu Tarvastu kolhoos XLII 2013 Kolga-Jaani / Ulge Kolga-Jaani vald

Loodud 2013