Tagasi ETBL-i avalehele

Väikese väina hoiuala

Väikese väina hoiuala, asub Saaremaal Pöide vallas Ardla, Kanissaare, Keskvere, Kõrkvere, Kärneri, Kübassaare, Mui, Nenu, Reina, Talila, Tornimäe ja Ula küla, Orissaare vallas Orissaare aleviku ja Kõinastu Laheküla, Maasi, Orinõmme, Pulli ja Põripõllu küla ning Muhu vallas Aljava, Igaküla, Koguva, Laheküla, Linnuse, Nautse, Nurme, Pädaste, Rootsivere, Rässa, Simisti ja Võiküla küla maadel; pindala 16 643,3 ha, sellest veeosa 13 828 ha. Asutatud 2007. aastal rannikulõugaste, laiade madalate lahtede, esmaste rannavallide, merele avatud pankrandade, väikesaarte ja laidude, rannaniitude, kadastike, lubjarikka pinnasega kuivade niitude, lubjavaese pinnasega liigirikaste niitude, loodude, puisniitude, lääne-mõõkrohuga lubjarikaste madalsoode, liigirikaste madalsoode, vanade loodusmetsade, vanade laialehiste metsade ja puiskarjamaade kui elupaikade, aga ka emaputke, kauni kuldkinga ja madala unilooga kasvukohtade, hüübi, kühmnokk-luige, väikeluige, laululuige, hallhane, valgepõsk-lagle, viupardi, rääkspardi, soopardi, luitsnokk-pardi, punapea-vardi, tuttvardi, haha, sõtka, rohukoskla, auli, roo-loorkulli, liivatülli, kiivitaja, niidurüdi, mustsaba-vigle, suurkoovitaja, punajalg-tildri, kivirullija, väikekajaka, naerukajaka, kalakajaka, tutt-tiiru, jõgitiir, randtiir, väiketiiru, vööt-põõsalinnu ja punaselg-õgija elupaikade kaitseks.

Loodud 2011