Tagasi ETBL-i avalehele

Väätsa vald

Elanike arv (2010) 1487
Pindala 195,33 km2
Vallavanem Jarno Laur
Maakond Järvamaa

Väätsa vald asub Järvamaa lääneosas, keskus Väätsa alevikus.

Vald piirneb Paide ja Türi vallaga Järvamaalt, Kaiu ja Käru vallaga Raplamaalt ning Kõue vallaga Harjumaalt.

Asustus ja rahvastik

Vallas on Väätsa alevik ja 10 küla.

Elanike arvult on vallas suurim Väätsa piirkond (Aasuvälja (90), Piiumetsa (67), Roovere (36), Röa (140), Väljataguse (28), Väätsa (654), Ülejõe (85)), see on suurem Lõõla piirkonnast (Lõõla (155), Saueaugu (23), Vissuvere (32)) ning Reopalust. Väätsa piirkonnas elab ligi 1100 inimest (76% valla elanikest), Lõõla piirkonnas ligi 210 (14%) ja Reopalu külas 134 inimest (9%).

Vaata ka Väätsa valla elanike arv asulati (2000)

Loodus

Paikneb Kõrvemaa servaalal, ülekaalus on metsa- ja sooalad (Epu raba, Vissuvere raba). Valda läbivad kolm Pärnu jõe lisajõge ReopaluLintsi ja Lokuta. Suuremad veekogud on Vissuvere järv (umbjärv) ning Väätsa paisjärv Lokuta jõel ja Saueaugu paisjärv. Maastikku ilmestavad veel mitu Türi voorestikku kuuluvat väikevoort (näiteks Röa voor).

Valla kaguossa ulatub Türi maastikukaitseala, läänepiiril on Piiumetsa maastikukaitseala (osaliselt), vallas on veel Türi voorestiku kaitseala (osaliselt), Väätsa looduskaitseala ja Pärnu jõe hoiuala (osaliselt). Kaitse all on Väätsa mõisa park (4 ha), Piiumetsa kaheksaharuline pärn (kõrgus 20 m, osa harusid murdunud), Kõljala tamm (ümbermõõt 3,45 m ja kõrgus 24 m; Aasuvälja külas), Nõmme küla rändrahn ehk Suur rändrahn (ümbermõõt 14 m; Aasuvälja külas), Vissuvere kivi ehk Vissuvere Suurrahn (ümbermõõt 25,6 m; Vissuvere külas).

Väätsa valla riigimetsa haldavad Järvamaa metskonna Türi ja Väätsa metsandik.

Ettevõtlus ja transport

Väätsa prügila

Valla tähtsamad tööandjad on põllumajandusettevõtted, suurimad põllualad on valla kagu- ja keskosas Lõõla ja Väätsa ümbruses. Oluline koht on ka metsa varumisel ja töötlemisel. Kõige aktiivsem on ettevõtlus Väätsa alevikus ja Reopalu külas. Suuremad tööandjad on Väätsa Agro AS, Väätsa Vallavalitsus, Finnforest Eesti AS, Rebruk AS. Roovere külas asub Kesk-Eesti piirkonda teenindav Väätsa Prügila AS. Valda läbib Pärnu–Rakvere–Sõmeru põhimaantee ja 7 muud riigiteed kogupikkusega 48 km. Omavalitsuse või avalikus kasutuses olevate kohalike teede ja tänavate kogupikkus on 198 km.

Haridus ja kultuur

Väätsa põhikool asub Väätsa mõisas ja on üks Eesti kauneimaid mõisakoole

Haridus- ja kultuuriasutused on valla keskuses, kus asuvad kool, lasteaed, vallamaja, spordikompleks, raamatukogu ja teenindusasutused. 2009. aastal avati Kaitseliidu Järva maleva õppekeskus Lõõla vanas koolimajas. Aastast 2002 ilmub kohalik häälekandja Väätsa Valla Teataja.

Ajalugu

Varasem Väätsa vald (aastani 1950) hõlmas ligikaudu sama ala mis nüüdne, hilisem Väätsa külanõukogu, valla staatus ennistati 12. XII 1991.

EE 12, 2003; muudetud 2011