Tagasi ETBL-i avalehele

tsensuur

tsensuur, järelevalve trükiste, raadio- ja telesaadete, filmide ja muu üle sihiga vältida kahjulike või mõnel muul viisil sobimatute (salajaste, kõlblusnormidega vastuolus olevate jms) faktide, ideede, seisukohtade ja muu sellise pääsemist avalikkuse ette. Järelevalvet teostab tsensor või asjaomane riiklik ametkond. Harilikult kehtestatakse tsensuur sõjaolukorras. NSV Liidus tähendas tsensuur (seda juhtis Kirjanduse ja Kirjastusasjade Peavalitsus ehk Glavlit) üldist kontrolli teabe levimise üle kõikides eluvaldkondades.

VE, 2006