teater

Rahvusooper Estonia

teater (<kr theatron 'vaatemängukoht') on esiteks näitekunst – kunstiliik, mille esteetiline tulemus on ühe või mitme näitleja lavategevusena publiku juuresolekul tekkinud vaatemäng. Et teater käsutab teiste kunstiliikide (nt kirjanduse, kujutava kunsti, muusika) väljendusvahendeid, on tegemist sünteeskunstiga, milles keskne on näitlejakunst. Näitleja väljendusvahendeid (häält, miimikat, žeste, kehaplastikat) võivad täiendada lavastuse visuaalsed (lavapilt, valgustus, kostüümid) ja auditiivsed komponendid (muusika, helikujundus). Lavastaja ülesanne on liita lavastuse erinevad osad kunstiliseks tervikuks. Lavastuse iga esituskord (etendus) on näitlejate ja publiku ühiskogemus ning sellisena kordumatu kunstiline ja sotsiaalne sündmus.

Teater on vormirohke: eristatakse sõna-, muusika- (ooper, operett, muusikal), tantsu- (ballett, vabatants), pantomiimi-, nuku- ja varjuteatrit. Teatri lähikunstide hulka kuuluvad filmikunst, raadio- ja televisiooniteater, tsirkus, varietee ja etenduskunst (performance art).

Eesti Draamateater

Teiseks on teater kultuuriinstitutsioon, kunstiasutus, millel on mingi kindel organisatsiooniline vorm, tööjaotus ja suhted teiste kultuuriinstitutsioonidega. Teater jaguneb halduslikult riigi-, linna-, seltsi- või ühingu-, ülikooli- ja erateatriks. Eristatakse repertuaariteatrit, mille mängukavas on korraga mitu lavastust, ja kommertsteatrit, milles ühe lavastuse jaoks moodust, trupp mängib seda pikka aega järjest.

Kolmandaks on teater hoone, kus etendusi korraldatakse.