Tagasi ETBL-i avalehele

Tallinna Pedagoogiline Seminar

Tallinna Pedagoogiline Seminar, lühendatult TPS,  rakenduskõrgkool, tema eelkäija on 1935 asutatud Eesti Naisliidu Kodumajanduse Instituut. Kandnud 1940–44 nime Sotsiaal- ja Kodundusinstituut, 1944 Lastekasvatajate ja Eritoitluse Instituut, 1945 Tallinna Toitlustus- ja Eelkoolikasvatuse Tehnikum, 1945–47 Tallinna Õpetajate Seminar, 1947–50 Tallinna Eelkoolikasvatuse Seminar, 1950 Tallinna Eelkoolikasvatuse Kool, 1950–64 Tallinna Eelkoolikasvatuse Pedagoogiline Kool, 1964–66 Tallinna Koolieelse Kasvatuse Kool, 1966–86 Tallinna Pedagoogiline Kool ja 1986–95 Tallinna Pedagoogikakool; praegune nimi aastast 1995. 1945 lõpetas esimene sõjajärgne lend patronaaži, dieetika ning lastesõime- ja lasteaiakasvataja erialal. 1948. aasta sügisest ei võetud enam õpilasi patronaaži erialale, viimane lend lõpetas 1950. 1950–76 õpetati koolis ainult koolieelse kasvatuse eriala. 1976–2004 tegutses muusikaosakond, kus õpetati lasteaedade ja põhikoolide muusikaõpetajaid. 1982–99 koolitati ka algklassiõpetajaid (sh aastast 1984 vene koolidele). 1990 taasavati sotsiaaltöö osakond, 1992 noorsootöö osakond. Õppetöö korraldust on raskendanud kooli asukoha pidev muutumine. 1966 valmis Räägu tänav  49 tüüpprojekti järgi ehitatud hoone koos ühiselamuga. 1991 liideti kooliga Eesti Hariduse Arenduskeskuse alushariduse ja metoodika kabinet, 1992 loodi selle alusel alushariduse ja täiendõppe osakond. TPS-is on võimalik omandada  koolieelse lasteasutuse õpetaja, noorsoo- ning sotsiaaltöötaja eriala. Kutsehariduse tasemel on võimalik õppida hooldustöötajaks ja lapsehoidjaks. 1993. aastast korraldatakse TPS-is üleriigilisi alushariduse konverentse ning koostatakse metoodilist õppekirjandust. 2010. aastal oli koolis 1164 üliõpilast ja 29 õppejõudu. 1986–2007 oli direktor Mare Peil, aastast  2007 on  rektor Koit Nõlvak.

EE 12, 2003;  muudetud 2011