Tagasi ETBL-i avalehele

Tallinna Ülikool

Tallinna Ülikool (TLÜ) on õppe-, loome- ning teadusasutus. TLÜ koosneb 20 instituudist ja 5 kolledžist, kus õppe- ja teadustööga tegeletakse kuues valdkonnas: haridus, humanitaaria, kunstid, loodus- ja sotsiaalteadused ning tervis. 1991. aastast on TLÜ-s magistri- ja doktoriõpe, 1993 alustas tööd sotsiaalteaduskond. 1992 hakati õpetama filmi ja video, 1994 haldusjuhtimise ja riigiteaduste, 1995 reklaami ja meedia, 1996 prantsuse keele, 1997 rekreatsioonikorralduse, 1998 rakendusinformaatika, 1999 keskkonnakorralduse,  2000 idamaade filoloogia jmt eriala. Aastast 1983 antakse välja ülikooli ajalehte, aastast 1994 TLÜ toimetisi, aastast 1997 TLÜ aastaraamatut ja aastast 1999 doktoriväitekirjade sarju (humanitaar-, loodus- ja sotsiaalteadused). TLÜ tuntuimad taidluskollektiivid on naiskoor (asutatud 1947) ja segakoor (asutatud 1981, aastast 1995 kannab nime Ad Libitum). 1997 ühinesid TLÜ-ga Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, Ökoloogia Instituut ja Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum, 2003 liitus  Eesti Akadeemiline Raamatukogu (praegu TLÜ Akadeemiline Raamatukogu), 2005 Eesti Humanitaarinstituut ja Ajaloo Instituut, 2009 Eesti Tuleviku-uuringute Instituut, 2010 Akadeemia Nord. 1998 asutati Eesti Demograafia Instituut, Haridusuuringute Instituut ja Haapsalu Kolledž, 1999 Rakvere Kolledž, 2005 Balti Filmi- ja Meediakool, 2007 ülikooli keelekeskus, 2008 Katariina Kolledž ja 2010 Konfutsiuse Instituut. 

2010 oli bakalaureuseõppes 52 õppekava ja magistriõppes 72 õppekava. Doktoriõpe toimub 14 õppekava alusel. 2010 oli TLÜ-s 9637 üliõpilast (sh 2875 magistranti ja 330 doktoranti) ning 591 õppejõudu (sh 67 professorit ja 161 teadlast). 2010 lõpetas TLÜ 1302 inimest.

Tallinna Ülikooli rektorid

1919 Villem Nano
1919–25 Hans Roos
1925– 37 August Kuks
1937– 39 Elmar Etverk
1939–43 Meinhard Meiusi
1943–44 Elmar Etverk
1944–47 Ants Selmet
1947–51 Kristjan Kure
1951–60 Karl Prinkmann
1960–68 Arnold Koop
1968–73 Johannes Jakobson
1973–79 Kalev Koger
1979–92 Rein Virkus
1992–95 Talis Bachmann
1996–2001 Mait Arvisto
2001–06 Mati Heidmets
2006–11 Rein Raud
2011–  Tiit Land

Tallinna Ülikooli uus hoone

Ajalugu

Ülikool on asutatud 1919 Tallinna Õpetajate Seminarina. Kandis 1928–37 nime Tallinna Pedagoogium, 1937–47 Tallinna Õpetajate Seminar, 1947–52 Tallinna Õpetajate Instituut ja 1952–92 Tallinna Pedagoogiline Instituut (lühendatult TPedI; 1955–92 Eduard Vilde nimeline), 1992–2005 Tallinna Pedagoogikaülikool, 18. märtsil 2005 loodi mitme Tallinna ülikooli ja asutuse ühinemise tulemusena Tallinna Ülikool.

1940 valmis Narva maanteel ülikooli peahoone (arhitektid Alar Kotli ja Erika Nõva). 1952. aastani koolitati  lasteaiakasvatajaid ja 7-klassilise kooli õpetajaid, sealtpeale koolitatakse ka keskkooliõpetajaid. 1965 hakati ette valmistama ka mittepedagoogiliste erialade (raamatukogunduse ja bibliograafia, kultuurharidustöö jmt) spetsialiste. 1976 avati koolijuhtide kvalifikatsiooni tõstmise teaduskond. 1983 valmisid filoloogiateaduskonna uus õppehoone ja üliõpilaste Karu tänava ühiselamu.

Tallinna Ülikooli instituudid ja kolledžid

Instituudid

 • Ajaloo Instituut
 • Eesti Demograafia Instituut
 • Eesti Humanitaarinstituut
 • Eesti Keele ja Kultuuri Instituut
 • Eesti Tuleviku-uuringute Instituut
 • Germaani-Romaani Keelte ja Kultuuride Instituut
 • Informaatika Instituut
 • Infoteaduste Instituut
 • Kasvatusteaduste Instituut
 • Kommunikatsiooni Instituut
 • Konfutsiuse Instituut
 • Kunstide Instituut
 • Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut
 • Psühholoogia Instituut
 • Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
 • Riigiteaduste Instituut
 • Slaavi Keelte ja Kultuuride Instituut
 • Sotsiaaltöö Instituut
 • Terviseteaduste ja Spordi Instituut
 • ökoloogia instituut

Kolledžid

 • Balti Filmi- ja Meediakool
 • Haapsalu kolledž
 • Katariina kolledž
 • Rakvere kolledž
 • Õigusakadeemia

TLÜ osalus rahvusvahelistes koostöövõrgustikes

 • Euroopa Kultuuripealinnade Ülikoolide Võrgustik  (UNeECC)
 • International Association of Universities (IAU)
 • Magna Charta Universitatum
 • Euroopa Pealinnade Ülikoolide Ühendus (UNICA)
 • Euroopa Ülikoolide Assotsiatsioon (EUA)
 • Euroopa välisteadlaste teabekeskuste võrgustik (EURAXESS)
 • Läänemeremaade Ülikoolide Programm (BUP)
 • Läänemeremaade Ülikoolide Võrgustik (BSRUN)

Kirjandus

 • R. Virkus. Tallinna Pedagoogikaülikool läbi aegade. Tallinn, 1998
 • Tallinna Pedagoogikaülikool 1919–1999. Tallinn, 2002
 • M. Põllu. Tallinna Õpetajate Seminar. Tallinna Pedagoogium 1919–1947. Tallinn, 2002

EE 12, 2003; muudetud 2011

Tallinna Ülikool

Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu

Tallinna Ülikooli Rakvere kolledž ja Mainori kõrgkool