Tagasi ETBL-i avalehele

Tagamõisa hoiuala

Tagamõisa hoiuala, asub Saaremaal Kihekkonna vallas Kalmu, Kuralase, Kõruse, Lätiniidi, Neeme, Rannaküla, Sepise, Tagamõisa, Tammese, Tohku, Undva, Vaigu ja Veere küla maadel viie lahustükina; pindala 7 889,3 ha, sellest veeosa 4 506,2 ha. Asutatud 2007. aastal rannikulõugaste, esmaste rannavallide, merele avatud pankrandade, rannaniitude, püsitaimkattega liivarandade, eelluidete, liikuvate rannikuluidete, kinnistunud rannikuluidete, metsastunud luidete, vähe- kuni kesktoiteliste kalgiveeliste järvede, kadastike, lubjarikka pinnasega kuivade niitude, lubjavaese pinnasega liigirikaste niitude, loodude, aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude, puisniitude, siirde- ja õõtsiksood, lääne-mõõkrohuga lubjarikaste madalsoode, liigirikaste madalsoode, vanade loodusmetsade, vanade laialehiste metsade, sürjametsade, puiskarjamaade, soostuvate ja soo-lehtmetsade kui elupaikade kaitseks, aga ka soohiilaka, kauni kuldkinga ja madala unilooga kasvukohtade ning hallpõsk-püti, kühmnokk-luige, väikeluige, hallhane, piilpardi, sinikael-pardi, haha, kirjuhaha, auli, sõtka, väikekoskla, rohukoskla, merikotka, roo-loorkulli, kanakulli, raudkulli, hiireviu, rukkiräägu, sookure, liivatülli, algi, krüüsli, nõmmelõokese, vööt-põõsalinnu ja punaselg-õgija elupaikade kaitseks.

Loodud 2011