Tagasi ETBL-i avalehele

stepp

stepp, parasvöötme rohtla peamiselt Euraasias; tsonaalne taimkatte- ja maastikutüüp mandrilise kliimaga aladel (mäestikes mägistepp). Põuane suvi, külm talv; viljakad kastan- ja mustmullad; looduslikus taimkattes põhiliselt kuivalembesed tihedapuhmikulised kõrrelised ja efemeroidid. Päris- ehk tüüpilisest (kõrreliste) stepist põhja pool rohundirohke niidustepp (metsastepis), lõuna pool poolpõõsarohke kuiv- ehk kõrbestepp (samastatakse poolkõrbega). Stepiks on nimetatud ka lähistroopika ja troopika rohtlaid ning poolkõrbeid. Nüüdisajal on stepp valdavalt põllu- ja karjamaa. Vaata ka pampa, preeria.

VE, 2006