Tagasi ETBL-i avalehele

Siiksaare-Oessaare hoiuala

Siiksaare-Oessaare hoiuala, asub Saaremaal Pihtla vallas Matsiranna, Nässuma, Rannaküla, Sandla, Tõlluste ja Väljaküla, Valjala vallas Oessaare, Siiksaare ja Turja küla maadel; pindala 1 510,3 ha, sellest veeosa 1 050,8 ha. Asutatud 2007. aastal veealuste liivamadalate, liivaste ja mudaste pagurandade, rannikulõugaste, laiade madalate lahtede, karide, laidude, rannaniitude, kadastike, lubjarikka pinnasega kuivade niitude, lubjavaese pinnasega liigirikaste niitude, loodude, sinihelmikakoosluste, liigirikaste madalsoode, rohunditerikaste kuusikute, puiskarjamaade ning soostuvate ja soo-lehtmetsade kui elupaikade kaitseks, aga ka sarvikpüti, hüübi, kühmnokk-luige, väikeluige, laululuige, hallhane, valgepõsk-lagle, viupardi, rägapardi, luitsnokk-pardi, auli, roo-loorkulli, sookure, liivatülli, niidurüdi, tutka, mustsaba-vigle, kivirullija, kalakajakas väiketiiru jarästas-roolinnu elupaikade kaitseks.

Loodud 2011