Tagasi ETBL-i avalehele

Seljamäe hoiuala

Seljamäe hoiuala, asub Lääne-Virumaal Rakke vallas Edru, Koluvere ja Piibe küla maadel; pindala 207,2 ha. Asutatud 2005. aastal huumustoitelise järve (Edru Kaanjärve), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude, vanade loodusmetsade, vanade laialehiste metsade, rohunditerikaste kuusikute, ooside ja sürjametsade ning soostuvate ja soolehtmetsade kui elupaikade kaitseks. Hoiuala piires asub oos Seljamägi. Seljamäe loodusala kuulub Natura 2000 alade võrgustikku (pindala 214,4 ha, seal asub ka Edru väike-konnakotka püsielupaik).

Hoiualal on matkarada, mis on märgistatud suunaviitadega.

Kavandamisel on Seljamäe maastikukaitseala, mille pindala on 212,8 ha. Maastikukaitseala hõlmab lisaks hoiualale ka sellega külgnevat väike-konnakotka, I kategooria kaitsealuse liigi püsielupaika Edrus. Maastikukaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta haruldasi kooslusi, veekogusid, pinnavorme ja kaitsealuseid liike, kuivadel lubjarikastel muldadel paiknevad niite ning eri metsatüüpe.

Loodud 2013