Tagasi ETBL-i avalehele

riik

riik, ühiskonna vajadustest väljakasvanud avalik-õiguslik organisatsioon, mis oma õiguskorra loomisel ja selle korra alusel teostatavais võimuavaldustes on riigi siseselt piiramatu ning rahvusvahelises suhtlemises igast teisest võimust sõltumatu. Riigi põhitunnused on avaliku võimu olemasolu (riigiorganite ning -asutuste süsteem) ja elanike jaotumine maa-ala järgi, see määrab ka riigiivõimu territoriaalse laiumisulatuse. Muudest institutsioonidest eristab riiki tema võimu suveräänsus: riigivõimu korraldustele on kohustatud alluma kõik riigi territooriumi elanikud ja organisatsioonid, tema käsutab mõjutusvahendeid (politseid, kohut, kaitseväge), mida ei ole ühelgi teisel võimul. Riigivõimu organiseerimise viis väljendub riigivormis.

VE, 2006