Tagasi ETBL-i avalehele

registermahutavus

registertonnaaž ka registermahutavus (ingl register tonnage) laevaruumide mahutavus, iseloomustab laeva üldisi ja kaubaruumide mõõtmeid; mõõtühikuta suurus.

Brutotonnaaž ehk kogumahutavus (GT, ingl gross tonnage) annab ettekujutuse kogu laevast tervikuna, see on kõigi laevaruumide ja kinniste tekiehitiste koguruumala, millest on maha arvatud topeltpõhja ja mõningate teeninduslike ruumide mahud. Netotonnaaž ehk puhasmahutavus (NT, ingl neto tonnage) näitab lasti- ja reisijateruumide, s.o tulu andvate ruumide mahutavust. NT määramisel arvutatakse GT-st maha nende ruumide summaarne maht, mis ei kõlba kommertskauba ja reisijate paigutamiseks, samuti laevapere, tekimehhanismide ja navigatsiooniseadmete ruumide maht (enne konventsiooni tähistati registertonnaži vastavalt brt ja nrt). Registertonnaži järgi võetakse laeva- ja sadamamakse, kogumahutavusel põhineb laevaehitus- ja laevasõidustatistika, seda kasutatakse laeva iseloomustamiseks rahvusvahelistes lepetes, rahvuslikes juhendeis, klassifikatsiooniühingute normides jm. Registertonnaži mõõtmistulemused kantakse laeva mõõtekirja. Suessi ja Panama kanali administratsioon teostavad laevade mõõtmist omade, nimetatud konventsioonist erinevate reeglite alusel.

Laevade mõõtmise rahvusvahelise konventsiooni (1969) reeglid jõustusid uute laevade jaoks 18. VII 1982 (kõik laevad, mille ehitamist alustati sel päeval või hiljem), vanemad laevad said ajapikendust 18. juulini 1994. Mõõteühikuks oli registertonn – 100 kuupjalga ehk 2,83 m3. Neto- ja brutoregistermahu alusel arvestati varem sadamatasusid.

Laevamõõdud

Mahumõõdud:

  • üldlevinud: brutotonnaaž – netotonnaaž
  • konkreetses piirkonnas kasutatavad: Panama kanali mõõdusüsteem – Suessi kanali mõõdusüsteem
  • vananenud: brutoregistermahutavus – netoregistermahutavus

Massimõõdud:

MerLe, 1996; muudetud 2011 (A. Eidast)