Tagasi ETBL-i avalehele

Rea, Taimo

Taimo Rea (15. VI 1929 Võru – 10. X 1970 Tallinn), majandusgeograaf, geograafiakandidaat (1962).

Lõpetas 1952 Tartu Riikliku Ülikooli matemaatika-loodusteaduskonna, geograafiakandidaat (1962, TRÜ), väitekiri „Eesti NSV linnaliste asulate geneetilisest klassifikatsioonist sotsialismieelsel perioodil”. 1952–53 ja 1956–64 TRÜ geograafia kateedri vanemõpetaja ja 1953–56 aspirant, 1964–70 kirjastuse Valgus Eesti nõukogude entsüklopeedia peatoimetuses, Eesti NSV Teaduste Akadeemia Tallinna botaanikaaias jm. Avaldanud töid linnauurimise, kultuurmaa leviku jm alalt.

Töid

  • Pärnu (1959)
  • Eesti NSV linnaliste asulate geneetilisest klassifikatsioonist (sotsialismieelsel perioodil) ja Eesti ala linnade funktsionaalsed tüübid XX sajandi alguses. – mõlemad Tartu Riikliku Ülikooli toimetised 88. Geograafiaalaseid töid I, 1960
  • Põllumajandusliku kultuurmaa leviku dünaamikast Eesti maastikurajoonides. – Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1971/1972,  1974

EE 14, 2000