Tagasi ETBL-i avalehele

Pall, Valdek

Valdek Pall (30. VI 1927 Pedasi küla, Laius-Tähkvere vald), keeleteadlane, filoloogiadoktor (1975, kinnitatud 1976), Soome Teaduste Akadeemia liige (1991). Lõpetas 1947 Tartu Õpetajate Seminari ja 1952 Tartu Riikliku Ülikooli. Olnud 1955–57 ja 1978–96 Tallinna Ülikooli õppejõud (1978. aastast professor), 1997. aastast emeriitprofessor, 1957–92 töötas Eesti Teaduste Akadeemia keele ja kirjanduse instituudis (1975. aastast murdesektori juhataja, 1990–92 peateadur). Uurinud Eesti kohanimesid ja mordva keeli, korraldanud eesti murdeuurimist. Toimetanud „Eesti murrete sõnaraamatu” käsikirja ning sõnastanud selle koostamispõhimõtted, olnud „Eesti-soome sõnaraamatu” (1972), „Väikese murdesõnastiku” I–II (1982–89) ja „Soome-eesti suursõnaraamatu” I–II (2003) toimetaja ning toimetanud trükki Aili UnivereIdamurde tekstid. Eesti murded IV” (1996).

Soome Lõvi Rüütelkonna komandöririst (2010).

Töid

  • Ajad ja kõneviisid mordva keeltes (1955, käsikiri)
  • Põhja-Tartumaa kohanimed I–II (1969, 1977)
  • ldamurde sõnastik (1994)
  • Ersa keel. Õpiku konspekt ja sõnaloend (1996)
  • L'em't'n'e (1997)

Kirjandus

  • M. Kallasmaa. Üks tahk Valdek Pallist. – Keel ja Kirjandus 1997, 6 
  • E. Niit ja J. Õispuu. Kiriusutelu Valdek Palliga. – Keel ja Kirjandus 1997, 6
  • Nime murre: pühendusteos Valdek Palli 75. sünnipäevaks 30. juunil 2002. Koostanud M. Kallasmaa. Tallinn, 2002

EE 14, 2000; muudetud 2011