Põltsamaa, Priit

Priit Põltsamaa (Ferdinand Põltsama, 1939 eestistatud Priit; 10. VII 1919 Tallinn – 10. XII 1977, maetud Tallinna), näitleja.

Lõpetas 1934 Kehtna 6-klassilise algkooli, õppis 1935–39 Tallinna Rahvaülikooli Seltsi Majandusõpilaste Koolis. Töötas 1936–39 ja 1941–42 Tallinnas müüjana ning 1939–41 Eesti sõjaväes velskri kohusetäitjana, mängis Saksa okupatsiooni ajal harrastustrupis, oli 1942–43 ja 1944–48 Vanemuise näitleja. Mobiliseeriti 1941 Punaarmeesse ja 1943 Saksa sõjaväkke, arreteeriti 1948, jäi pärast vangistust elama Venemaale.

Osi

  • Veere Aleks (Mälgu ja Särevi Taeva palge all, 1942)
  • Vilkastus (Kivi Nõmmekingsepad, 1943)
  • Simon (Molière’i Ihnus, 1944)
  • Kurt (Falli Lõbus talupoeg, 1945)
  • Must Kotkas (Frimli ja Stotharti Rose‑Marie, 1946)
  • Philostratos (Shakespeare’i Suveöö unenägu, 1946)
  • Reginald Stone (Ábrahámi Havai lill, 1947)

Kirjandus

  • „Õitsev meri” ERÜ näitetrupi ettekandel. – Eesti Sõna, 11 juuni 1942
  • A. Mägi. Neli selli” esietendus „Vanemuises” 8.12.42. – Postimees, 10. detsember 1942
  • L. Krigul. „Lumekuninganna” esietendus „Vanemuises”. – Postimees, 6. aprill 1945

ETBL, 2000 (T. Jürimäe); täiendatud 2016 (T. Truuvert)