Põldmäe, Rudolf

Rudolf Põldmäe (pseudonüümid -rp-, J. R. Mäe, Kroonik,  R. Kasepõld, R. Põim, Varp jt; 27. II 1908 Limu küla, Rae vald – 7. II 1988 Tartu), kirjandus‑ ja teatriloolane, folklorist. Mare PõldmäeJaak Põldmäe ja Alo Põldmäe isa, Hando Põldmäe vanaisa. Eesti NSV Kirjanike Liidu liige (1987). Vanemad talunikud. Oli abielus kirjandusteadlase Aino Undla‑Põldmäega.

Lõpetas 1927 Jakob Westholmi Poeglaste Õigustega Erahumanitaargümnaasiumi ja 1935 Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna eesti keele, kirjanduse ja rahvaluule alal (aastast 1940 filoloogiamagister), täiendas end 1938–39 Berliini ülikoolis. Oli 1930–35 Õpetatud Eesti Seltsi bibliograaf, 1935–40 Eesti Rahvaluule Arhiivi teaduslik töötaja ja 1940–41 Riikliku Kirjandusmuuseumi direktori asetäitja, töötas 1941–44 Tartu ülikooli raamatukogus, 1944–45 Tartu Riikliku Ülikooli eesti kirjanduse ja rahvaluule kateedris (dotsent), 1958–62 teadurina Eesti NSV Teaduste Akadeemia Friedrich Reinhold Kreutzwaldi nimelises Kirjandusmuuseumis ja 1962–79 Eesti NSV Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituudis. Oli 1945–50 represseerituna vangis ja 1950–55 väljasaadetuna Omski oblastis, rehabiliteeriti 1958.

Kogunud umbes 10 000 lehekülge rahvaluulet. Uurinud eesti rahvaluulet ning vennastekoguduse ja ärkamisaegset kirjandus‑ ja kultuurilugu (raamatud „Esimene Eesti üldlaulupidu”, 1969; „Kaks laulupidu”, 1976; „Vennastekoguduse kirjandus”, 2011). Koos Herbert Tamperega avaldanud kogumiku „Valimik eesti rahvatantse” (1938). Alustas eesti rahvanaljandite teaduslikku publitseerimist („Eesti rahvanaljandid” I, 1941). Avaldanud uurimusi varasema eesti teatri ajaloo kohta ning eesti kirjanduse ja kultuuriloo alalt (kogumikud „Kirjamehi mitmes mõõdus”, 1974 ja „Kultuuriloolisi vahelugemisi”, 1979). On uurinud Soome-Eesti teatrisuhteid.  Avaldanud monograafia „Noor Jakob Hurt” (1988). Uurinud Carl Robert Jakobsoni elu ja tegevust, koostanud C. R. Jakobsoni teoste kogumiku („Valitud teosed” I–II, 1959).

Juhan Smuuli preemia (1986).

Raamatuid

 • Koidula teater. Tallinn, 1963
 • Vanemuise” selts ja teater 1865–1880. Tallinn, 1978
 • Vanemuise” teater 1881–1906. Tallinn, 1985
 • C. R. Jakobsoni teedest ja töödest. Tallinn, 1985

Kirjandus

 • L. Raud. Aastakümnete kutsumus ja missioon. Korrespondentsintervjuu Rudolf Põldmäega. – Looming 1983, 2
 • S. Olesk. Elutöö viljad. – Kirjanduse jaosmaa ‘86. Tallinn, 1988
 • P. Olesk. Töö ja töö. Rudolf Põldmäe 80. – Keel ja Kirjandus 1988, 2
 • M. Laar. [Nekroloog]. – Looming 1988, 2
 • [Nekroloog]. – Sirp ja Vasar, 12. veebruar 1988
 • K. Salve. Raamat noorest rahvajuhist. – Keel ja Kirjandus 1989, 7
 • P. Olesk. Eeskuju pakkuv Rudolf Põldmäe. – Kirjanduse jaosmaa ‘88. Tallinn, 1992
 • A. Tupits. Rudolf Põldmäe 100. – Keel ja Kirjandus 2008, 6
 • A. Põldmäe. Rudolf Põldmäe Siberis. – Looming 2008, 7
 • A. Põldmäe. Minu isa Siberi kirjadest. – Postimees, 1. märts 2008
 • Kultuur: Eestlane Rudolf Põldmäe. – Virumaa Teataja, 8. märts 2008
 • P. Lotman. Vennastekoguduse kirjavara jälgedes. – Sirp, 9. veebruar 2012

Välislinke

EE 14, 2000; ETBL, 2000 (K. Haan); täiendatud 2014