Tagasi ETBL-i avalehele

Naanu linnamägi

Naanu linnamägi, asub Saarepeedi südames, Auksi–Saarepeedi tee ääres; rahvas on nimetanud seda ka Tantsimäeks, kuna rahvapärimuse järgi peeti linnamäel jüripäevadel ja jaanipäevadel rahvapidusid.

Neemiklin­nuse tüüpi muinaslinn paikneb endise Naanu talu karjamaal mäesel­jaku loodepoolses osas. Muust seljakust kagu poolt eraldatud kraavi ja otsvalliga, mille välis­nõlva kõrgus kraavi põhjast 6–7 meetrit. Vall koosneb liivast; valli sisekülge toestasid palk­tarandid. Pärast viimaste põle­mist varises valli sisekülg lin­nuse õuele. Palkrajatised olid ka valli harjal ja linnuse edela- ning kirdeäärtel. Kolmnurkse kuju­ga loodesuunas kitsenev ja ma­dalduv linnuseõu hõlmab 1700 m2; kaetud hoonerususid ja 11.–12. sajandi leiumaterjali sisaldava kultuurkihiga. Lühi­ke, 0,5-0,7 m kõrgune vall õue loodeotsas eraldab linnuse­ala seljaku madalduvast otsnõl­vast.

Kaevatud 1952 ja 1953 (Harri Moora).

Kasutatud kirjandus

  • H. Moora. Muistsete lin­nuste uurimise tulemustest Ees­ti NSV-s. – Muistsed asulad ja linnused. Arheoloogiline kogumik I. Tallinn, 1955
  • Eesti arhitektuur 2. Läänemaa, Saaremaa, Hiiumaa, Pärnumaa, Viljandimaa. Üldtoimetaja V. Raam. Tallinn, 1996

Loodud 2013