Tagasi ETBL-i avalehele

murderühmad

Murderühmad hõlmavad sarnase hääliku- ja grammatilise põhistruktuuriga murdeid. Sageli kuuluvad ühte murderühma murded, mis pärinevad samast muistsest hõimumurdest. Eestis on tavaliselt eristatud kolme murderühma: kirderanniku murded, põhja- ehk põhi- ehk südaeesti murded ja lõunaeesti murded. Kirderanniku murretes ei ole näiteks teise ja kolmanda välte vaheldust, mis on iseloomulik nii süda- kui ka lõunaeesti murretele, seal esineb aga ainukesena eesti murderühmadest na-tunnuseline olev kääne. Lõunaeesti murderühm erineb teistest enim, näiteks on selle murretes häälikuid (kõrisulghäälik, afrikaadid, kõrge õ), mida pole ei kirderanniku ega südaeesti murretes.

EE 12, 2003