Tagasi ETBL-i avalehele

maaparandusbüroo

maaparandusbüroo, lühend MB, Põllumajandusministeeriumi valitsemisala riigiasutus, aastast 2010 ühinesid maaparandusbürood koos Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo ning Taimetoodangu Inspektsiooniga Põllumajandusametiks.

Loe täiendavalt artiklit Põllumajandusamet.

Ajalugu

1949 asutati Tallinnas, Tartus, Pärnus, Paides, Rakveres ja Kuressaares kuivendussüsteemide ekspluatatsiooni territoriaalvalitsused, 1953 asutati need ka Võrus ja Viljandis. 1958 moodustati territoriaalvalitsustest maaparandusvalitsused (MV) ja asutati Türi MV, 1966 moodustati Lääne ja 1988 Rapla MV. 1990 nimetati maaparandusvalitsused ümber maaparandusbüroodeks (MB) ja moodustati Valga MB. 1991 asutati Põlva ja 1999 Jõgeva MB. MB-de keskused olid 13 maakonnas (neid ei olnud Hiiumaal ja Ida-Virumaal). Nõukogude ajal oli maaparandusvalitsuste põhiülesanne maaparandustööde planeerimine, ehitusprojektide tellimine, ehitustööde rahastamine, kontrollimine ja vastuvõtmine, alus- ja väetisturba tootmise ning happeliste muldade lupjamise korraldamine ja selle rahastamine, 1973–83 ka veemajanduse probleemide lahendamine. 1990. aastatest alates oli MB-de peaülesanne oma tööpiirkonnas maaparandusseaduse riikliku järelevalve ning maaparandussüsteemide rajamise ja maaparandushoiu korraldamine. MB-de tegevusvaldkonda kuulus ka riigi hoolduses olevate ühiseesvoolude maaparandushoiu korraldamine, ehitusprojektide projekteerimistingimuste ja ehituslubade väljastamine ning maaparandussüsteemide kasutuselevõtu aktide kinnitamine, riiklike toetuste kasutamise järele valvamine ning maavaldajate ja maaparandusühistute nõustamine.

EE 12, 2003; muudetud 2011